Sonka on kylien kylä

Sonka sijaitsee Rovaniemen kaupungin luoteislaidalla. Kyläalueeseen kuuluu monta eri kylää: Typpyrä, Mäntyjärvi, Jouttijärvi, Palojärvi ja Sonka, joka on alueen keskus. Maantieteellisesti Sonka lepää vedenjakajalla, jonka itäpuolella Typpyräjärvi laskee Mäntyjärveen, Mäntyjärvi Jouttijärveen ja Jouttijärvi Sonkajärveen. Palojärvi on vedenjakajan länsipuolella ja laskee kohti Torniojokea.


Anna palautetta